Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Chair at MIPT
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Besov Oleg Vladimirovich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2022
1. O. V. Besov, “Conditions for embedding Sobolev spaces on a domain with unisotropic peak”, Approximation Theory, Functional Analysis, and Applications, Collected papers. On the occasion of the 70th birthday of Academician Boris Sergeevich Kashin, Trudy Mat. Inst. Steklova, 318, Steklov Math. Inst., Moscow, 2022 (to appear)  mathnet

   2021
2. Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii i smezhnye voprosy analiza, Sbornik statei. K 115-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 312, ed. O. V. Besov, A. I. Tyulenev, MIAN, M., 2021 , 338 pp.  mathnet
3. O. V. Besov, “Interpolation of Spaces of Functions of Positive Smoothness on a Domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 312 (2021), 91–103  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
4. A. I. Aptekarev, D. E. Apushkinskaya, O. V. Besov, V. I. Burenkov, V. V. Vlasov, R. V. Gamkrelidze, M. L. Gol'dman, G. V. Demidenko, V. G. Zadorozhniy, V. V. Kozlov, G. G. Lazareva, S. P. Novikov, V. M. Savchin, V. A. Sadovnichii, A. L. Skubachevskii, A. P. Soldatov, D. V. Treschev, M. A. Ragusa, H.-O. Walther, “Vladimir Mikhailovich Filippov”, Dedicated to 70th anniversary of the President of the RUDN University V. M. Filippov, CMFD, 67, no. 3, PFUR, M., 2021, 423–426  mathnet  crossref

   2020
5. O. V. Besov, “Multiplicative estimates for norms of derivatives on a domain”, Dokl. Math., 101:2 (2020), 86–89  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi  elib  scopus
6. O. V. Besov, “Multiplicative Estimates for Derivatives on a Domain”, Math. Notes, 108:4 (2020), 492–498  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
7. O. V. Besov, “Interpolation of spaces of functions of positive smoothness on a domain”, Dokl. Math., 102:3 (2020), 524–527  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi  elib  scopus

   2019
8. O. V. Besov, “Embeddings of Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains”, Math. Notes, 106:4 (2019), 501–513  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
9. O. V. Besov, “Embeddings of spaces of functions of positive smoothness on irregular domains”, Dokl. Math., 99:1 (2019), 31–35  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
10. A. I. Aptekarev, A. M. Akhtyamov, O. V. Besov, A. A. Vladimirov, B. S. Kashin, K. A. Mirzoev, S. N. Naboko, R. O. Oinarov, I. V. Sadovnichaya, A. M. Savchuk, A. G. Sergeev, V. D. Stepanov, Ya. T. Sultanaev, D. V. Treschev, I. A. Sheipak, “Andrei Andreevich Shkalikov (on his seventieth birthday)”, Trans. Moscow Math. Soc., 80 (2019), 113–122  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus
11. O. V. Besov, “Asymptotic estimate for the rest of Fourier series for an m times piecewise differentiable function”, Mathematics in Higher Education, 17 (2019), 17–20  mathnet  elib

   2018
12. O. V. Besov, “Embeddings of Weighted Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains in Lebesgue Space”, Math. Notes, 104:6 (2018), 799–809  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
13. O. V. Besov, “Embeddings of Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains in Lebesgue Spaces”, Math. Notes, 103:3 (2018), 348–356  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 5)
14. Math. Notes, 103:5 (2018), 865  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
15. O. V. Besov, “Embeddings for Weighted Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains into Lebesgue Spaces”, Dokl. Math., 97:3 (2018), 236–239  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus

   2017
16. O. V. Besov, “Another Note on the Embedding of the Sobolev Space for the Limiting Exponent”, Math. Notes, 101:4 (2017), 608–618  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2016
17. O. V. Besov, “Spaces of functions of positive smoothness on irregular domains”, Dokl. Math., 93:1 (2016), 13–15  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib  elib  scopus (cited: 3)
18. Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii, smezhnye razdely matematicheskogo analiza, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 293, ed. O. V. Besov, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2016 , 351 pp.  mathnet
19. O. V. Besov, “Spaces of functions of positive smoothness on irregular domains”, Proc. Steklov Inst. Math., 293 (2016), 56–66  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib  elib  scopus (cited: 6)
20. M. V. Balashov, O. V. Besov, B. I. Golubov, V. V. Goryainov, V. N. Diesperov, S. I. Dudov, G. E. Ivanov, S. P. Konovalov, R. V. Konstantinov, A. B. Kurzhanskii, S. R. Nasyrov, A. G. Sergeev, V. V. Starkov, V. M. Tikhomirov, M. I. Shabunin, “Evgenii Sergeevich Polovinkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:5 (2016), 983–987  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
21. O.V. Besov, Lektsii po matematicheskomu analizu, 3-e izd., Fizmatlit, M., 2016 , 480 pp.
22. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev spaces with limit exponent revisited”, Dokl. Math., 94:3 (2016), 684–687  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus

   2015
23. O. V. Besov, Lektsii po matematicheskomu analizu, 2-e izd., ispravlennoe i dopolnennoe, FIZMATLIT, M., 2015 , 480 pp.
24. O. V. Besov, “Embeddings of Sobolev spaces in the case of the limit exponent”, Dokl. Math., 91:3 (2015), 277–280  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
25. O. V. Besov, “Embedding of a Weighted Sobolev Space and Properties of the Domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 96–103  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
26. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev Space in the Case of the Limit Exponent”, Math. Notes, 98:4 (2015), 550–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2014
27. O. V. Besov, Lektsii po matematicheskomu analizu, FIZMATLIT, M., 2014 , 480 pp.
28. O. V. Besov, “To the Sobolev Embedding Theorem for the Limiting Exponent”, Proc. Steklov Inst. Math., 284 (2014), 81–96  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
29. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev spaces and properties of the domain”, Math. Notes, 96:3 (2014), 326–331  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)
30. O. V. Besov, “Embedding of a weighted Sobolev space and properties of the domain”, Dokl. Math., 90:3 (2014), 754–757  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2013
31. O. V. Besov, “Kolmogorov widths of Sobolev classes on an irregular domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 280 (2013), 34–45  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 8)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)
32. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
33. O. V. Besov, V. I. Burenkov, T. Sh. Kalmenov, R. Oinarov, M. Otelbaev, E. S. Smailov, “On the 90th anniversary of Professor Toleubay Idrisovich Amanov (25.08.1923–21.06.1978)”, Eurasian Math. J., 4:3 (2013), 5–7  mathnet
34. O. V. Besov, “K teoreme vlozheniya Soboleva dlya predelnogo pokazatelya”, Trudy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Teoriya funktsii, funktsionalnyi analiz i ikh prilozheniya» (Semei, Kazakhstan, 3–5 oktyabrya 2013 g.), Gosudarstvennyi universitet im. Shakarima, 2013, 20-25

   2012
35. O. V. Besov, “Function spaces of smoothness zero”, Dokl. Math., 86:1 (2012), 447–449  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
36. O. V. Besov, “On spaces of functions of smoothness zero”, Sb. Math., 203:8 (2012), 1077–1090  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 8)
37. O. V. Besov, V. I. Burenkov, “To the memory of Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii”, Eurasian Mathematical Journal, 3:4 (2012), 6-9  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   2011
38. O. V. Besov, “Sobolev embedding theorem for anisotropically irregular domains”, Dokl. Math., 83:3 (2011), 367–370  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
39. O. V. Besov, “Sobolev's embedding theorem for anisotropically irregular domains”, Eurasian Math. J., 2:1 (2011), 32–51  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath
40. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, B. I. Golubov, A. A. Gonchar, M. I. D'yachenko, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, Yu. V. Malykhin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “Boris Sergeevich Kashin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 825–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib

   2010
41. O. V. Besov, “Integral estimates for differentiable functions on irregular domains”, Sb. Math., 201:12 (2010), 1777–1790  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 16)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 5)
42. O. V. Besov, “Integral estimates for differentiable functions on irregular domains”, Dokl. Math., 81:1 (2010), 87–90  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
43. O. V. Besov, “Spaces of functions of fractional smoothness on an irregular domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 269 (2010), 25–45  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)
44. Teoriya funktsii i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 105-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 269, ed. O. V. Besov, E. F. Mischenko, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2010 , 304 pp.  mathnet


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2022