Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Chair at MIPT
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Shramov Constantin Aleksandrovich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2023
1. Yu. G. Prokhorov, K. A. Shramov, “Svoistvo Zhordana dlya gruppy Kremony nad konechnym polem”, Algebra, arifmeticheskaya, algebraicheskaya i kompleksnaya geometriya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya pamyati akademika Alekseya Nikolaevicha Parshina, Trudy MIAN, 320, MIAN, M., 2023 (to appear)  mathnet

   2022
2. Yu. G. Prokhorov, K. A. Shramov, “Konechnye gruppy bimeromorfnykh avtomorfizmov neunilineichatykh trekhmernykh kelerovykh mnogoobrazii”, Matem. sb., 213:12 (2022), 86–108 (to appear)  mathnet [Yu. G. Prokhorov, С. A. Shramov, “Finite groups of bimeromorphic selfmaps of non-uniruled Kähler threefolds”, Mat. Sb. (в печати)]
3. Constantin Shramov, “Finite groups acting on elliptic surfaces”, Eur. J. Math., 8 (2022), 1213–1224 , arXiv: 1907.01816  mathnet (cited: 1)  crossref  isi  scopus;

   2021
4. V. V. Przhiyalkovskii, K. A. Shramov, “Ob avtomorfizmakh kvazigladkikh vzveshennykh polnykh peresechenii”, Matem. sb., 212:3 (2021), 112–127  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
5. Constantin Shramov, “Finite groups acting on Severi–Brauer surfaces”, Eur. J. Math., 7:2 (2021), 591–612 , arXiv: 2006.14671  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
6. Ivan Cheltsov, Jihun Park, Constantin Shramov, “Delta invariants of singular del Pezzo surfaces”, J. Geom. Anal., 31 (2021), 2354–2382 , arXiv: 1809.09221  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
7. V. V. Przhiyalkovskii, K. A. Shramov, “Gladkie polnye peresecheniya Fano osnovnoi serii v toricheskikh mnogoobraziyakh”, Matem. zametki, 109:4 (2021), 590–596  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi
8. Y.Chen, C.Shramov, Automorphisms of surfaces over fields of positive characteristic, 2021 , arXiv: 2106.15906
9. Yu. Prokhorov, C. Shramov, Finite groups of bimeromorphic selfmaps of non-uniruled Kähler threefolds, 2021 , arXiv: 2110.05825
10. Constantin Shramov, Vadim Vologodsky, “Boundedness for finite subgroups of linear algebraic groups”, Trans. Amer. Math. Soc., 374:12 (2021), 9029–9046 , arXiv: 2009.14485  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
11. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, Jordan property for Cremona group over a finite field, 2021 , arXiv: 2111.13367
12. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, “Automorphism groups of compact complex surfaces”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2021:4 (2021), 10490–10520 , arXiv: 1708.03566  mathnet (cited: 2)  crossref  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2)  scopus (cited: 2);

   2020
13. K. A. Shramov, “Biratsionalnye avtomorfizmy poverkhnostei Severi–Brauera”, Matem. sb., 211:3 (2020), 169–184  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 4)
14. Victor Przyjalkowski, Constantin Shramov, “Hodge level for weighted complete intersections”, Collect. Math., 71:3 (2020), 549–574 , arXiv: 1801.10489  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  scopus (cited: 5)
15. Yu. G. Prokhorov, K. A. Shramov, “Finite groups of bimeromorphic selfmaps of uniruled Kähler threefolds”, Izv. Math., 84:5 (2020), 978–1001  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus
16. Yu. G. Prokhorov, C. A. Shramov, “Bounded automorphism groups of compact complex surfaces”, Sb. Math., 211:9 (2020), 1310–1322  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
17. V. V. Przhiyalkovskii, K. A. Shramov, “Vzveshennye polnye peresecheniya Fano bolshoi korazmernosti”, Sib. matem. zhurn., 61:2 (2020), 377–384 , arXiv: 1906.11547  mathnet (cited: 4)  crossref  mathscinet  mathscinet  isi (cited: 3)
18. Victor Przyjalkowski, Constantin Shramov, “Bounds for smooth Fano weighted complete intersections”, Commun. Number Theory Phys., 14:3 (2020), 511–553 , arXiv: 1611.09556  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)
19. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, “Automorphism groups of Inoue and Kodaira surfaces”, Asian J. Math., 24:2 (2020), 355–368  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
20. K. A. Shramov, “Neabelevy gruppy, deistvuyuschie na poverkhnostyakh Severi–Brauera”, Matem. zametki, 108:6 (2020), 952–953  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)
21. Ivan Cheltsov, Alexander Kuznetsov, Konstantin Shramov, “Coble fourfold, $\mathfrak S6$-invariant quartic threefolds, and Wiman–Edge sextics”, Algebra Number Theory, 14:1 (2020), 213–274 , arXiv: 1712.08906  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
22. Constantin Shramov, “Automorphisms of cubic surfaces without points”, Int. J. Math., 31:11 (2020), 2050083 , 15 pp., arXiv: 2006.02531  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2019
23. V. V. Przyjalkowski, I. A. Cheltsov, K. A. Shramov, “Fano threefolds with infinite automorphism groups”, Izv. Math., 83:4 (2019), 860–907  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 8)  elib  scopus (cited: 5)
24. Ivan Cheltsov, Victor Przyjalkowski, Constantin Shramov, “Which quartic double solids are rational?”, J. Algebraic Geom., 28:2 (2019), 201–243 , arXiv: 1508.07277  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 8)
25. Victor V. Przyjalkowski, Constantin A. Shramov, “Automorphisms of Weighted Complete Intersections”, Proc. Steklov Inst. Math., 307 (2019), 198–209  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 3)
26. Yu. G. Prokhorov, K. A. Shramov, “Automorphism Groups of Moishezon Threefolds”, Math. Notes, 106:4 (2019), 651–655  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)
27. Victor Przyjalkowski, Constantin Shramov, “Nef partitions for codimension 2 weighted complete intersections”, Ann. Sc. Norm. Super. Pisa, Cl. Sci. (5), 19:3 (2019), 827–845 , arXiv: 1702.00431  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
28. Hamid Ahmadinezhad, Ivan Cheltsov, Jihun Park, Constantin Shramov, Double Veronese cones with 28 nodes, 2019 , arXiv: 1910.10533
29. C. Shramov, “Fiberwise bimeromorphic maps of conic bundles”, Int. J. Math., 30:11 (2019), 1950059 , 12 pp., arXiv: 1908.00750  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
30. I. A. Cheltsov, K. A. Shramov, “Finite collineation groups and birational rigidity”, Selecta Math. (N.S.), 25:5 (2019), 71–68 , arXiv: 1712.08258  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
31. Ivan Cheltsov, Victor Przyjalkowski, Constantin Shramov, “Burkhardt Quartic, Barth Sextic, and the Icosahedron”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2019:12 (2019) , 3683-3703 pp., arXiv: 1606.04372  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2018
32. Alexander G. Kuznetsov, Yuri G. Prokhorov, Constantin A. Shramov, “Hilbert schemes of lines and conics and automorphism groups of Fano threefolds”, Jpn. J. Math., 13:1 (2018), 109–185 , arXiv: 1605.02010  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 34)  scopus (cited: 33)
33. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, “$p$-subgroups in the space Cremona group”, Math. Nachr., 291:8-9 (2018), 1374–1389 , arXiv: 1610.02990  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  isi (cited: 11)  scopus (cited: 10)
34. Constantin Shramov, Vadim Vologodsky, Automorphisms of pointless surfaces, 2018 , arXiv: 1807.06477
35. Ivan Cheltsov, Constantin Shramov, Kaehler-Einstein Fano threefolds of degree 22, 2018 , arXiv: 1803.02774
36. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, “Finite groups of birational selfmaps of threefolds”, Math. Res. Lett., 25:3 (2018), 957–972 , arXiv: 1611.00789  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  scopus (cited: 12)
37. Ivan Cheltsov, Jihun Park, Constantin Shramov, “Alpha-invariants and purely log terminal blow-ups”, Eur. J. Math., 4:3 (2018), 845–858 , arXiv: 1709.05668  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
38. S.Gorchinskiy, C.Shramov, Unramified Brauer group and its applications, Translations of Mathematical Monographs, 246, American Mathematical Society, Providence, 2018 , xvii+179 pp.  crossref  mathscinet  zmath
39. S.O.Gorchinskii, K.A.Shramov, Nerazvetvlennaya gruppa Brauera i ee prilozheniya, MTsNMO, Moskva, 2018 , 200 pp.

   2017
40. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, “Jordan constant for Cremona group of rank 3”, Mosc. Math. J., 17:3 (2017), 457–509 , arXiv: 1608.00709  mathnet (cited: 14)  crossref  mathscinet  isi (cited: 21)  scopus (cited: 19)
41. C. Shramov, V. Przyjalkowski, “Laurent phenomenon for Landau-Ginzburg models of complete intersections in Grassmannians of planes”, Bull. Korean Math. Soc., 54:5 (2017), 1527–1575 , arXiv: 1409.3729  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 8)  elib  scopus (cited: 9)
42. Ciro Ciliberto, Michal Farnik, Alex Küronya, Victor Lozovanu, Joaquim Ro'e, Constantin Shramov, “Newton–Okounkov bodies sprouting on the valuative tree”, Rend. Circ. Mat. Palermo (2), 66:2 (2017), 161–194 , arXiv: 1602.02074  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 9)  scopus (cited: 8)

   2016
43. I. Cheltsov, C. Shramov, Cremona groups and the icosahedron, Monogr. Res. Notes Math., CRC Press, Boca Raton, FL, 2016 , xxi+504 pp.  mathscinet  zmath
44. Ivan Cheltsov, Victor Przyjalkowski, Constantin Shramov, “Quartic double solids with icosahedral symmetry”, Eur. J. Math., 2:1 (2016), 96–119 , arXiv: 1508.07282  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib  scopus (cited: 11)
45. Yuri Prokhorov, Constantin Shramov, “Jordan property for Cremona groups”, Amer. J. Math., 138:2 (2016), 403–418 , arXiv: 1211.3563  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 33)  elib  scopus (cited: 34)
46. Victor V. Przyjalkowski, Constantin A. Shramov, “Double quadrics with large automorphism groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 294 (2016), 154–175  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 14)  elib  elib  scopus (cited: 9)
47. Ivan Cheltsov, Constantin Shramov, “Two rational nodal quartic 3-folds”, Q. J. Math., 67:4 (2016), 573–601 , arXiv: 1511.07508  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 5)
48. Fedor Bogomolov, Ivan Cheltsov, Fr'ed'eric Mangolte, Constantin Shramov, Damiano Testa, “Spitsbergen volume”, Eur. J. Math., 2:1 (2016), 1–8  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus (cited: 1)

   2015
49. V. Przyjalkowski, C. Shramov, “On Hodge numbers of complete intersections and Landau–Ginzburg models”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2015:21 (2015), 11302–11332 , arXiv: 1305.4377  mathnet (cited: 8)  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)  scopus (cited: 17)
50. V. V. Przyjalkowski, K. A. Shramov, “Laurent Phenomenon for Landau–Ginzburg Models of Complete Intersections in Grassmannians”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 91–102  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 11)  elib  elib  scopus (cited: 8)

   2014
51. I. Cheltsov, C. Shramov, “Five embeddings of one simple group”, Trans. Amer. Math. Soc., 366:3 (2014), 1289–1331 , arXiv: 0910.1783  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 17)
52. Yu. Prokhorov, C. Shramov, “Jordan property for groups of birational selfmaps”, Compositio Math., 150:12 (2014), 2054–2072 , arXiv: 1307.1784  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 33)  elib  scopus (cited: 35)
53. V. V. Przyjalkowski, K. A. Shramov, “On weak Landau–Ginzburg models for complete intersections in Grassmannians”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1129–1131  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 13)  elib  elib  scopus (cited: 9)
54. I. Cheltsov, C. Shramov, “Weakly-exceptional singularities in higher dimensions”, J. Reine Angew. Math., 2014:689 (2014), 201–241 , arXiv: 1111.1920  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 6)

   2013
55. I. A. Cheltsov, K. A. Shramov, “Sporadic simple groups and quotient singularities”, Izv. Math., 77:4 (2013), 846–854  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
56. I. Cheltsov, C. Shramov, “Del Pezzo zoo”, Exp. Math., 22:3 (2013), 313–326 , arXiv: 0904.0114  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 13)

   2012
57. M. Feigin, C. Shramov, “On unitary submodules in the polynomial representations of rational Cherednik algebras”, Int. Math. Res. Not., 2012, no. 15, 3375–3414 , arXiv: 1010.4245  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)
58. I. Cheltsov, C. Shramov, “Three embeddings of the Klein simple group into the Cremona group of rank three”, Transform. Groups, 17:2 (2012), 303–350 , arXiv: 1010.1918  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 15)

   2011
59. I. A. Cheltsov, C. A. Shramov, “On exceptional quotient singularities”, Geom. Topol., 15:4 (2011), 1843–1882  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 20)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 22)
60. I. Cheltsov, C. Shramov, “Six-dimensional exceptional quotient singularities”, Math. Res. Lett., 18:6 (2011), 1121–1139 , arXiv: 1001.3863  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 7)
61. I. Cheltsov, C. Shramov, “Nine-dimensional exceptional quotient singularities exist”, Proceedings of the Gokova Geometry - Topology conference, International Press, 2011, 85–96 , arXiv: 1110.6782

   2010
62. I. Cheltsov, J. Park, C. Shramov, “Exceptional del Pezzo hypersurfaces”, J. Geom. Anal., 20:4 (2010), 787–816  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 22)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 22)


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2022