Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Chair at MIPT
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Buchstaber Victor Matveevich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2022
1. V. A. Artamonov, L. A. Bokut', V. V. Borisenko, E. I. Bunina, V. M. Buchstaber, A. È. Guterman, Yu. L. Ershov, M. V. Zaitsev, A. Ya. Kanel'-Belov, A. R. Kemer, A. V. Mikhalev, S. P. Mishchenko, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, Yu. G. Prokhorov, Yu. P. Razmyslov, A. I. Shafarevich, I. V. Shestakov, “Victor Nikolaevich Latyshev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 77:1 (2022), 165–170  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  adsnasa
2. Takanori Ayano, Victor M. Buchstaber, “Relationships Between Hyperelliptic Functions of Genus $2$ and Elliptic Functions”, SIGMA, 18 (2022), 10 , 30 pp., arXiv: 2106.06764  mathnet  crossref  isi  scopus;
3. V. I. Buslaev, V. M. Buchstaber, A. N. Dranishnikov, V. M. Kliatskin, S. A. Melikhov, L. Montejano, S. P. Novikov, P. V. Semenov, “Evgenii Vital'evich Shchepin (on his seventieth birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 77:3(465) (2022), 182–192  mathnet  crossref
4. V. M. Buchstaber, A. P. Veselov, A. A. Gaifullin, “Classification of involutive commutative two-valued groups”, Uspekhi Mat. Nauk  mathnet  crossref

   2022
5. V. M. Bukhshtaber, E. Yu. Bunkova, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 56:3 (2022)  mathnet  crossref
6. Toricheskaya topologiya, deistviya grupp, geometriya i kombinatorika. Chast 1, Sbornik statei, Trudy MIAN, 317, ed. V. M. Bukhshtaber, A. A. Gaifullin, T. E. Panov, N. Yu. Erokhovets, MIAN, M., 2022 , 210 pp.  mathnet
7. V. M. Buchstaber, S. Terzi'c, “Resolution of Singularities of the Orbit Spaces $G_{n,2}/T^n$”, Proc. Steklov Inst. Math., 317 (2022), 21–54  mathnet  crossref  crossref
8. Toricheskaya topologiya, deistviya grupp, geometriya i kombinatorika. Chast 2, Sbornik statei, Trudy MIAN, 318, ed. V. M. Bukhshtaber, A. A. Gaifullin, T. E. Panov, N. Yu. Erokhovets, MIAN, M., 2022 , 204 pp.  mathnet
9. A. Ayzenberg, V. Buchstaber, “Cluster-permutohedra and submanifolds of flag varieties with torus actions”, 2022, arXiv: 2203.14133 [math.CO]

   2021
10. Artur Bille, Victor Buchstaber, Evgeny Spodarev, “Spectral clustering of combinatorial fullerene isomers based on their facet graph structure”, J. Math. Chem., 59:1 (2021), 264–288  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
11. V. S. Atabekyan, L. D. Beklemishev, V. M. Buchstaber, S. S. Goncharov, V. S. Guba, Yu. L. Ershov, V. V. Kozlov, I. G. Lysenok, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. R. Pentus, V. V. Podolskii, A. A. Razborov, V. A. Sadovnichii, A. L. Semenov, A. L. Talambutsa, D. V. Treschev, L. N. Shevrin, “Sergei Ivanovich Adian (obituary)”, Russian Math. Surveys, 76:1 (2021), 177–181  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
12. A. A. Aizenberg, V. M. Bukhshtaber, “Mnogoobraziya izospektralnykh matrits-strelok”, Matem. sb., 212:5 (2021), 3–36  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi;  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
13. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, “Hyperelliptic Sigma Functions and Adler–Moser Polynomials”, Funct. Anal. Appl., 55:3 (2021), 179–197  mathnet  crossref  crossref  isi
14. V. M. Buchstaber, A. P. Veselov, “Fricke identities, Frobenius $k$-characters and Markov equation”, Integrability, Quantization, and Geometry: II. Quantum Theories and Algebraic Geometry, Proc. Symp. Pure Math., 103.2, AMS, 2021, 67–78 , arXiv: 1912.08705  mathnet  crossref;
15. V. M. Buchstaber, A. V. Mikhailov, “Integrable polynomial Hamiltonian systems and symmetric powers of plane algebraic curves”, Russian Math. Surveys, 76:4 (2021), 587–652  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib  scopus
16. V. M. Buchstaber, A. N. Varchenko, A. P. Veselov, P. G. Grinevich, S. Grushevsky, S. Yu. Dobrokhotov, A. V. Zabrodin, A. V. Marshakov, A. E. Mironov, N. A. Nekrasov, S. P. Novikov, A. Yu. Okounkov, M. A. Olshanetsky, A. K. Pogrebkov, I. A. Taimanov, M. A. Tsfasman, L. O. Chekhov, O. K. Sheinman, S. B. Shlosman, “Igor' Moiseevich Krichever (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 76:4 (2021), 733–743  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
17. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Categories of Symmetry Groups of the Space of Solutions of the Special Doubly Confluent Heun Equation”, Math. Notes, 110:5 (2021), 643–654  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
18. Topology, Geometry and Dynamics: V. A. Rokhlin - Memorial (Conference on Topology, Geometry, and Dynamics: V. A. Rokhlin-100, August 19–23, 2019, The Euler International Mathematical Institute, St. Petersburg, Russia, Steklov Institute of Mathematics, St. Petersburg, Russia), Contemp. Math., 772, eds. A. M. Vershik, V. M. Buchstaber, A. V. Malyutin, AMS, 2021 , 347 pp.  crossref
19. V. M. Buchstaber, “Vladimir Abramovich Rokhlin and algebraic topology”, Topology, Geometry and Dynamics: V. A. Rokhlin - Memorial, Contemp. Math., 772, AMS, 2021, 33–68  mathnet  crossref  hlocal  scopus
20. Anton Ayzenberg, Victor Buchstaber, “Manifolds of isospectral matrices and Hessenberg varieties”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2021:21 (2021), 16669–16690  mathnet  crossref  isi  scopus;
21. V. M. Buchstaber, S. S. Demidov, V. B. Demidovich, D. V. Millionshchikov, S. P. Novikov, V. A. Skvortsov, V. M. Tikhomirov, V. N. Chubarikov, K. E. Yakimova, “To memory of Elena Aleksandrovna Morozova”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2021, no. 6, 63–70  mathnet

   2020
22. V. M. Buchstaber, V.Ż. Enolski, D. V. Leykin, “$\sigma$-functions: old and new results”, Integrable Systems and Algebraic Geometry, v. 2, LMS Lecture Note Series, no. 459, Cambridge Univ. Press, 2020, 175–214
23. S. I. Adian, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, Yu. V. Matiyasevich, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. N. Parshin, V. L. Popov, D. V. Treschev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 387–391  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
24. A. M. Astashov, I. V. Astashova, A. V. Bocharov, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Verbovetsky, A. M. Vershik, A. P. Veselov, M. M. Vinogradov, L. Vitagliano, R. F. Vitolo, Th. Th. Voronov, V. G. Kac, Y. Kosmann-Schwarzbach, I. S. Krasil'shchik, I. M. Krichever, A. P. Krishchenko, S. K. Lando, V. V. Lychagin, M. Marvan, V. P. Maslov, A. S. Mishchenko, S. P. Novikov, V. N. Rubtsov, A. V. Samokhin, A. B. Sossinsky, J. Stasheff, D. B. Fuchs, A. Ya. Khelemsky, N. G. Khor'kova, V. N. Chetverikov, A. S. Schwarz, “Alexandre Mikhailovich Vinogradov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 369–375  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
25. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Group algebras acting on the space of solutions of a special double confluent Heun equation”, Theoret. and Math. Phys., 204:2 (2020), 967–983  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib  scopus
26. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, “Lie Algebras of Heat Operators in a Nonholonomic Frame”, Math. Notes, 108:1 (2020), 15–28  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
27. V. M. Buchstaber, “Partially framed manifolds and loop spaces on the group $\operatorname{SU}(2)$”, Russian Math. Surveys, 75:4 (2020), 782–784  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib  scopus
28. V. M. Buchstaber, “Multidimensional Sigma Functions and Applications”, Victor Enolski (1945–2019), Notices Amer. Math. Soc., 67, no. 11, 2020, 1756–1760  crossref
29. V. M. Buchstaber, A. P. Veselov, Chern–Dold character in complex cobordisms and theta divisors, 2020 , 27 pp., arXiv: 2007.05782v2
30. T. Ayano, V. M. Buchstaber, “Analytical and number-theoretical properties of the two-dimensional sigma function”, Chebyshevskii Sb., 21:1 (2020), 9–50  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
31. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, “Sigma Functions and Lie Algebras of Schrödinger Operators”, Funct. Anal. Appl., 54:4 (2020), 229–340  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus
32. M. Braverman, V. M. Buchstaber, M. Gromov, V. Ivrii, Yu. A. Kordyukov, P. Kuchment, V. Maz'ya, S. P. Novikov, T. Sunada, L. Friedlander, A. G. Khovanskii, “Mikhail Aleksandrovich Shubin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 75:6 (2020), 1143–1152  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
33. V. M. Buchstaber, S. Terzi'c, A resolution of singularities for the orbit spaces $G_{n,2}/T^n$, 2020 , 44 pp., arXiv: 2009.01580v1
34. V. M. Buchstaber, S. Igonin, S. Konstantinou-Rizos, M. M. Preobrazhenskaia, “Yang–Baxter maps, Darboux transformations, and linear approximations of refactorisation problems”, J. Phys. A, 53:50 (2020), 504002 , 22 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2);
35. V. M. Buchstaber, M. A. Korolev, “On the scientific works of Dmitry Alexandrovich Popov”, Chebyshevskii Sb., 21:4 (2020), 396–421  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  scopus

   2019
36. V. M. Buchstaber, A. P. Veselov, “Conway topograph, $\mathrm{PGL}_2(\pmb{\mathbb Z})$-dynamics and two-valued groups”, Russian Math. Surveys, 74:3 (2019), 387–430  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
37. V. A. Artamonov, V. M. Buchstaber, È. B. Vinberg, L. V. Kuz'min, V. S. Kulikov, V. N. Latyshev, A. V. Mikhalev, A. Yu. Ol'shanskii, D. O. Orlov, A. N. Parshin, D. I. Piontkovskii, “Evgenii Solomonovich Golod (obituary)”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 927–933  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
38. V. M. Buchstaber, S. Terzi'c, “The foundations of $(2n,k)$-manifolds”, Sb. Math., 210:4 (2019), 508–549  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 7)
39. Takanori Ayano, Victor M. Buchstaber, “Construction of Two Parametric Deformation of KdV-Hierarchy and Solution in Terms of Meromorphic Functions on the Sigma Divisor of a Hyperelliptic Curve of Genus 3”, SIGMA, 15 (2019), 32 , 15 pp., arXiv: 1811.07138  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
40. T. Ayano, V. M. Buchstaber, “Ultraelliptic integrals and two-dimensional sigma-functions”, Funct. Anal. Appl., 53:3 (2019), 157–173  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)
41. V. M. Buchstaber, I. Yu. Limonchenko, “Massey products, toric topology and combinatorics of polytopes”, Izv. Math., 83:6 (2019), 1081–1136  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 2)
42. V. M. Buchstaber, A. A. Glutsyuk, “Total positivity, Grassmannian and modified Bessel functions”, Functional Analysis and Geometry: Selim Grigorievich Krein Centennial, Contemp. Math., 733, AMS, 2019, 97–107  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
43. V. A. Alexandrov, L. D. Beklemishev, V. M. Buchstaber, A. Yu. Vesnin, A. A. Gaifullin, N. P. Dolbilin, N. Yu. Erokhovets, M. D. Kovalev, V. S. Makarov, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. N. Parshin, I. Kh. Sabitov, D. V. Treschev, O. K. Sheinman, E. V. Shchepin, “Mikhail Ivanovich Shtogrin (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 74:6 (2019), 1159–1162  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
44. V. M. Buchstaber, S. Terzi'c, “Toric topology of the complex Grassmann manifolds”, Mosc. Math. J., 19:3 (2019), 397–463  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5);

   2018
45. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Representations of the Klein Group Determined by Quadruples of Polynomials Associated with the Double Confluent Heun Equation”, Math. Notes, 103:3 (2018), 357–371  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
46. V. M. Buchstaber, P. A. Kuchment, S. P. Novikov, E. M. Semenov, “To the memory of Selim Grigor'evich Krein (1917–1998)”, Russian Math. Surveys, 73:1 (2018), 187–190  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
47. B. A. Amosov, V. M. Buchstaber, M. M. Malamud, S. P. Novikov, G. V. Rozenblum, T. A. Suslina, L. F. Friedlander, A. A. Shkalikov, “Mikhail Semenovich Agranovich (obituary)”, Russian Math. Surveys, 73:1 (2018), 161–167  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
48. V. M. Buchstaber, S. Terzic, Toric topology of the complex Grassmann manifolds, 2018 , arXiv: 1802.06449v2
49. Topologiya i fizika, Sbornik statei. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Petrovicha Novikova, Trudy MIAN, 302, ed. V. M. Bukhshtaber, I. A. Dynnikov, O. K. Sheinman, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2018 , 399 pp.  mathnet
50. V. M. Buchstaber, “Cobordisms, manifolds with torus action, and functional equations”, Proc. Steklov Inst. Math., 302 (2018), 48–87  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 4)
51. V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Yu. Vesnin, I. A. Dynnikov, Yu. G. Reshetnyak, A. B. Sossinsky, I. A. Taimanov, V. G. Turaev, A. T. Fomenko, E. A. Fominykh, A. V. Chernavsky, “Sergei Vladimirovich Matveev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:4 (2018), 737–746  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
52. V. M. Buchstaber, V. I. Dragovich, “Two-Valued Groups, Kummer Varieties, and Integrable Billiards”, Arnold Math. J., 4:1 (2018), 27–57  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  scopus (cited: 2)
53. A. I. Aptekarev, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, M. L. Gromov, Yu. S. Ilyashenko, B. S. Kashin, V. M. Keselman, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, I. M. Krichever, N. G. Kruzhilin, S. K. Lando, Yu. I. Manin, G. A. Margulis, S. Yu. Nemirovski, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak, Ya. G. Sinai, S. P. Suetin, D. V. Treschev, D. B. Fuchs, A. G. Khovanskii, E. M. Chirka, A. S. Schwarz, A. N. Shiryaev, “Vladimir Antonovich Zorich (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 935–939  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
54. G. G. Amosov, Al. V. Bulinski, An. V. Bulinski, V. M. Buchstaber, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, A. Ya. Helemskii, A. M. Chebotarev, M. E. Shirokov, A. N. Shiryaev, “Alexander Semenovich Holevo (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:6 (2018), 1131–1136  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
55. V. Buchstaber, V. Enolski, D. Leykin, “Multi-variable sigma-functions: old and new results”, 2018, arXiv: 1810.11079
56. V. Buchstaber, I. Limonchenko, “Direct families of polytopes with nontrivial massey products”, 2018, arXiv: 1811.02221v1
57. V. M. Buchstaber, A. V. Mikhailov, “Polynomial Hamiltonian integrable systems on symmetric powers of plane curves”, Russian Math. Surveys, 73:6 (2018), 1122–1124  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  scopus
58. T. Ayano, V. M. Buchstaber, Construction of two parametric deformation of KdV-hierarchy and solution in terms of meromorphic functions on the sigma divisor of a hyperelliptic curve of genus 3, 2018 , arXiv: 1811.07138v1  zmath
59. T. Ayano, V. M. Buchstaber, The field of meromorphic functions on a sigma divisor of a hyperelliptic curve of genus 3 and applications, 2018 , arXiv: 1811.05806v1  zmath
60. Victor M. Buchstaber, Sotiris Konstantinou-Rizos, Alexander V. Mikhailov, MP 2016 (Kezenoi-Am, Russia, 31 October–2 November, 2016), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 273, Springer, Cham, 2018 , xi+216 pp.  crossref  zmath
61. Victor M. Buchstaber, Sotiris Konstantinou-Rizos, Alexander V. Mikhailov, “Introduction”, Recent developments in integrable systems and related topics of mathematical physics, MP 2016 (Kezenoi-Am, Russia, 31 October–2 November, 2016), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 273, Springer, Cham, 2018, 1-2  crossref  scopus
62. I. V. Arzhantsev, V. M. Buchstaber, L. V. Kuz'min, V. S. Kulikov, A. Yu. Ol'shanskii, D. O. Orlov, A. N. Parshin, D. I. Piontkovskii, Yu. G. Prokhorov, “Evgenii Solomonovich Golod”, Chebyshevskii Sb., 19:2 (2018), 542–545  mathnet  crossref

   2017
63. V. M. Buchstaber, A. V. Mikhailov, “Infinite-Dimensional Lie Algebras Determined by the Space of Symmetric Squares of Hyperelliptic Curves”, Funct. Anal. Appl., 51:1 (2017), 2–21  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 9)  elib  elib  scopus (cited: 8)
64. V. M. Buchstaber, A. A. Glutsyuk, “On Monodromy Eigenfunctions of Heun Equations and Boundaries of Phase-Lock Areas in a Model of Overdamped Josephson Effect”, Proc. Steklov Inst. Math., 297 (2017), 50–89  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 7)  elib  elib  scopus (cited: 7)
65. Victor M. Buchstaber, Nikolay Yu. Erokhovets, “Finite sets of operations sufficient to construct any fullerene from $C_{20}$”, Structural Chemistry, 28:1 (2017), 225–234  mathnet  crossref  isi (cited: 8)  scopus (cited: 9)
66. V. M. Buchstaber, N. Yu. Erokhovets, M. Masuda, T. E. Panov, S. Park, “Cohomological rigidity of manifolds defined by 3-dimensional polytopes”, Russian Math. Surveys, 72:2 (2017), 199–256  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 18)  elib  elib  scopus (cited: 13)
67. V. M. Buchstaber, N. Yu. Erokhovets, “Constructions of families of three-dimensional polytopes, characteristic patches of fullerenes, and Pogorelov polytopes”, Izv. Math., 81:5 (2017), 901–972  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 8)  elib  scopus (cited: 9)
68. T. Ayano, V. M. Buchstaber, “The field of meromorphic functions on a sigma divisor of a hyperelliptic curve of genus 3 and applications”, Funct. Anal. Appl., 51:3 (2017), 162–176  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
69. V. M. Buchstaber, “Polynomial Lie algebras and the Zelmanov–Shalev theorem”, Russian Math. Surveys, 72:6 (2017), 1168–1170  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 3)
70. V. M. Buchstaber, A. A. Glutsyuk, Total positivity, Grassmannian and modified Bessel functions, 2017 , arXiv: 1708.02154v1
71. V. M. Buchstaber, A. V. Mikhailov, The space of symmetric squares of hyperelliptic curves and integrable Hamiltonian polynomial systems on $R^4$, 2017 , arXiv: 1710.00866v1
72. V. M. Buchstaber, Nikolay Yu.Erokhovets, “Fullerenes, polytopes and toric topology”, Combinatorial and toric homotopy. Introductory lectures, Lect. Notes Ser., Inst. Math. Sci., Natl. Univ. Singap., 35, World Scientific, 2017, 67–178  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 12)  scopus (cited: 5)  scopus (cited: 5)

   2016
73. Algebra, geometriya i teoriya chisel, Sbornik statei. K 75-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Vladimira Petrovicha Platonova, Trudy MIAN, 292, ed. V. M. Bukhshtaber, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2016 , 279 pp.  mathnet
74. E. Yu. Bunkova, V. M. Buchstaber, A. V. Ustinov, “Coefficient Rings of Tate Formal Groups Determining Krichever Genera”, Proc. Steklov Inst. Math., 292 (2016), 37–62  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 3)
75. Victor M. Buchstaber, Svjetlana Terzi'c, “Topology and geometry of the canonical action of $T^4$ on the complex Grassmannian $G_{4,2}$ and the complex projective space $\mathbb CP^5$”, Mosc. Math. J., 16:2 (2016), 237–273 , arXiv: 1410.2482  mathnet (cited: 11)  crossref  mathscinet  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 13)
76. V. M. Buchstaber, “Polynomial dynamical systems and the Korteweg–de Vries equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 294 (2016), 176–200  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 13)  elib  elib  scopus (cited: 11)
77. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Automorphisms of the solution spaces of special double-confluent Heun equations”, Funct. Anal. Appl., 50:3 (2016), 176–192  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib  elib  scopus (cited: 10)
78. V. M. Buchstaber, A A Glutsyuk, “On determinants of modified Bessel functions and entire solutions of double confluent Heun equations”, Nonlinearity, 29 (2016), 3857–3870 , arXiv: 1509.01725  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 8)  elib  scopus (cited: 8)
79. V. E. Adler, Yu. Yu. Berest, V. M. Buchstaber, P. G. Grinevich, B. A. Dubrovin, I. M. Krichever, S. P. Novikov, A. N. Sergeev, M. V. Feigin, J. Felder, E. V. Ferapontov, O. A. Chalykh, P. I. Etingof, “Alexander Petrovich Veselov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1159–1176  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
80. V. M. Buchstaber, S. M. Gusein-Zade, M. È. Kazarian, V. V. Kozlov, S. K. Lando, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. G. Khovanskii, “Viktor Anatol'evich Vassiliev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1153–1157  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
81. Yu. V. Nesterenko, V. A. Bykovskii, V. M. Buchstaber, V. G. Chirsky, V. N. Chubarikov, A. Laurinchikas, N. M. Dobrovolsky, N. V. Budarina, I. V. Gaishun, V. V. Beresnevich, D. V. Vasiliev, “Vasily Ivanovich Bernik (on his seventieth)”, Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016), 203–210  mathnet  crossref  elib
82. V. M. Buchstaber, T. E. Panov, “On manifolds defined by 4-colourings of simple 3-polytopes”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1137–1139  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 8)  elib  elib  scopus (cited: 8)

   2015
83. V. M. Buchstaber, T. E. Panov, Toric Topology, Mathematical Surveys and Monographs, 204, Amer. Math. Soc., 2015 , 518 pp., arXiv: 1210.2368v3  crossref  mathscinet  zmath
84. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:1 (2015), 197–201  mathnet  crossref  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 6)
85. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Holomorphic solutions of the double confluent Heun equation associated with the RSJ model of the Josephson junction”, Theoret. and Math. Phys., 182:3 (2015), 329–355  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 11)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 11)
86. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
87. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, “The universal formal group that defines the elliptic function of level 3”, Chebyshevskii Sb., 16:2 (2015), 66–78  mathnet  elib
88. V. M. Buchstaber, N. Yu. Erokhovets, “Truncations of Simple Polytopes and Applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 104–133  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 10)  elib  elib  scopus (cited: 11)
89. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “On a Remarkable Sequence of Bessel Matrices”, Math. Notes, 98:5 (2015), 714–724  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 3)
90. V. M. Buchstaber, A. V. Ustinov, “Coefficient rings of formal group laws”, Sb. Math., 206:11 (2015), 1524–1563  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 9)  elib  elib  scopus (cited: 5)
91. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, “Manifolds of Solutions for Hirzebruch Functional Equations”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 125–137  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 7)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)
92. V. M. Buchstaber, V. N. Dubinin, V. A. Kaliaguine, B. S. Kashin, V. N. Sorokin, S. P. Suetin, D. N. Tulyakov, B. N. Chetverushkin, E. M. Chirka, A. A. Shkalikov, “Alexander Ivanovich Aptekarev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:5 (2015), 965–973  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
93. Geometriya, topologiya i prilozheniya, Sbornik statei. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya professora Nikolaya Petrovicha Dolbilina, Trudy MIAN, 288, ed. V. M. Bukhshtaber, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2015 , 287 pp.  mathnet
94. V. M. Buchstaber, I. V. Netay, “Hirzebruch Functional Equation and Elliptic Functions of Level $d$”, Funct. Anal. Appl., 49:4 (2015), 239–252  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)
95. International Conference Proceedings (6–12 September 2015, Khabarovsk), eds. V. M. Buchstaber, V. A. Bykovskii, TOGU, 2015 , 140 pp.
96. V. M. Buchstaber, “Toric Topology and Carbon Structures (Fullerenes and Grafenes)”, International Conference Proceedings (6–12 September 2015, Khabarovsk), TOGU, 2015, 9–10  mathscinet
97. V. M. Bukhshtaber, N. Yu. Erokhovets, “Toricheskaya topologiya fullerenov”, tezisy doklada, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii (6–12 sentyabrya 2015 g., Khabarovsk), Izd. TOGU, 2015, 69–70
98. V. M. Bukhshtaber, G. D. Solomadin, Yu. M. Ustinovskii, “Dvuparametricheskii rod Todda i toricheskie razresheniya osobennostei”, tezisy doklada, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii (6–12 sentyabrya 2015 g., Khabarovsk), Tikhookeanskii gosudarstvennyi universitet, Khabarovsk, 2015, 112–113  elib
99. V. M. Buchstaber, “Fullerenes and polygonal partitions of surfaces”, abstract, 3-rd Workshop on Analysis, Geometry and Probability (September 28 – October 2, 2015 Ulm University, Germany), DAAD, 2015, 22
100. V. M. Buchstaber, N. Yu. Erokhovets, Construction of Fullerenes, 2015 , arXiv: 1510.02948 v1 [math.CO]
101. V. M. Buchstaber, A. A. Kustarev, “Embedding theorems for quasi-toric manifolds given by combinatorial data”, Izv. Math., 79:6 (2015), 1157–1183  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
102. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zel'manov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (to the 75 anniversary since the birth of)”, Chebyshevskii Sb., 16:4 (2015), 6–10  mathnet

   2014
103. N. N. Andreev, V. M. Buchstaber, A. I. Garber, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, A. A. Mal'tsev, Yu. V. Nesterenko, S. P. Novikov, A. N. Parshin, I. Kh. Sabitov, A. L. Semenov, A. G. Sergeev, O. K. Sheinman, M. I. Shtogrin, E. V. Shchepin, “Nikolai Petrovich Dolbilin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:1 (2014), 181–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
104. V. M. Buchstaber, M. I. Gordin, I. A. Ibragimov, V. A. Kaimanovich, A. A. Kirillov, A. A. Lodkin, S. P. Novikov, A. Yu. Okounkov, G. I. Olshanski, V. F. Petrov, Ya. G. Sinai, L. D. Faddeev, S. V. Fomin, N. V. Tsilevich, Yu. V. Yakubovich, “Anatolii Moiseevich Vershik (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:1 (2014), 165–179  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
105. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Dynamical systems on a torus with identity Poincar'e map which are associated with the Josephson effect”, Russian Math. Surveys, 69:2 (2014), 383–385  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
106. A. I. Aptekarev, A. L. Afendikov, V. M. Buchstaber, S. K. Godunov, A. B. Zhizhchenko, V. V. Kozlov, A. I. Maslov, V. P. Platonov, V. F. Tishkin, L. D. Faddeev, “Boris Nikolaevich Chetverushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:2 (2014), 387–392  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
107. V. M. Buchstaber, E. Yu. Netay, “$\mathbb{C}P(2)$-multiplicative Hirzebruch genera and elliptic cohomology”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 757–759  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  scopus
108. V. M. Buchstaber, E. Yu. Netay, Differential-algebraic solutions of the heat equation, 2014 , 11 pp., arXiv: 1405.0926  mathscinet
109. V. M. Buchstaber, S. Terzic, Towards the theory of $(2n,k)$-manifolds: primary examples, 2014 , arXiv: 1410.2482
110. V. M. Buchstaber, E. Yu. Netay, “Differential-algebraic solutions of the heat equations”, Tezisy dokladov VII Mezhdunorodnoi konferentsii po differentsialnym i funktsionalno-differentsialnym uravneniyam (DFDE) (Moskva, 22–24 avgusta 2014 g.), 2014, 25–26 http://dfde2014.mi.ras.ru/files/abstracts.pdf
111. V. M. Buchstaber, S. Terzic, “$(2n,k)$-manifolds and applications”, Report No 27/2014, Mathematisches Forschung Institut (25–31 May 2014), Oberwolfach, 2014, 11–14 https://www.mfo.de/document/1422b/preliminary_OWR_2014_27.pdf
112. V. M. Buchstaber, B. A. Dubrovin, I. M. Krichever (Eds.), Topology, Geometry, Integrable Systems, and Mathematical Physics: Novikov's Seminar 2012–2014, Advances in the Mathematical Sciences, Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, 234, 2014 , 393 pp.  mathscinet  zmath
113. V. M. Buchstaber, “Dynamical system on a torus associated to Josephson junction model”, International Conference Applied and Geometrical Analysys (Samarkand, Uzbekistan, 22–25 September 2014), 2014, 12
114. V. M. Buchstaber, “Hirzebruch genera and functional equations”, Tezisy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 85-letiyu akademika Yu. G. Reshetnyaka (Novosibirsk, 24–27 sentyabrya 2014 g.), Institut matematiki im. S. L. Soboleva SO RAN, 2014, 90–91
115. I. Ya. Aref'eva, V. M. Buchstaber, E. P. Velikhov, A. B. Zhizhchenko, V. E. Zakharov, I. A. Ibragimov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, P. P. Kulish, L. N. Lipatov, V. P. Maslov, V. A. Matveev, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. M. Polyakov, V. A. Rubakov, M. A. Semenov-Tian-Shansky, Yu. A. Simonov, Ya. G. Sinai, A. A. Slavnov, I. A. Sokolov, L. A. Takhtadzhyan, V. E. Fortov, S. L. Shatashvili, “Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1133–1142  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
116. V. M. Buchstaber, “Dynamical systems on a torus associated to Josephson junction”, Prikladnoi i geometricheskii analiz, Mezhdunarodnaya konferentsiya: tezisy dokladov (Samarkand, 22–25 sentyabrya 2014 g.), Novosibirskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Novosibirsk, 2014, 12  elib
117. V. M. Buchstaber, Jelena Grbi'c, “Hopf algebras and homologyof loop suspension spaces”, Topology, Geometry, Integrable Systems, and Mathematical Physic, Novikov's seminar: 2012–2014, Amer. Math. Soc. Transl., ser. 2, 234, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, 75–92  mathscinet  zmath; 19 Nov 2010, arXiv: 1011.2549 (v2)

   2013
118. V. M. Buchstaber, S. I. Tertychnyi, “Explicit solution family for the equation of the resistively shunted Josephson junction model”, Theoret. and Math. Phys., 176:2 (2013), 965–986  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 13)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 13)
119. A. A. Agrachëv, D. V. Anosov, S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, A. M. Vershik, Ya. B. Vorobets, V. A. Kaimanovich, B. S. Kashin, I. G. Lysënok, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, Ya. G. Sinai, S. K. Smirnov, A. M. Stepin, I. A. Taimanov, E. V. Shchepin, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 967–971  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
120. V. M. Bukhshtaber, S. Terzi'c, “Toric genera of homogeneous spaces and their fibrations”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2013, no. 6, 1324–1403 , arXiv: 1102.4165  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
121. V. M. Bukhshtaber, “Nekommutativnye simmetricheskie funktsii i kombinatorika vypuklykh mnogogrannikov”, I. M. Gelfand i sovremennaya matematika (Moskva, 17–19 dekabrya 2013 g.), 2013, 8–9 http://gelfand100.mech.math.msu.su/  mathscinet
122. V. M. Bukhshtaber, “Kompleksnye kobordizmy i formalnye gruppy”, Prilozhenie k kn.: Dzh. F. Adamsa, Stabilnye gomotopii i obobschennye gomologii, MTsNMO, Moskva, 2013, 378–432
123. V. M. Bukhshtaber, N. Yu. Erokhovets, T. E. Panov, “Algebra i kombinatorika vypuklykh mnogogrannikov”, Prilozhenie k kn.: G. Tsiglera, Lektsii o mnogogrannikakh, MTsNMO, Moskva, 2013, 426–521
124. V. M. Bukhshtaber, V. A. Bykovskii (red.), Deistviya torov: topologiya, geometriya, teoriya chisel, Khabarovsk, 2–7 sentyabrya 2013 g., Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi otkrytoi rossiisko-kitaiskoi konferentsii, Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, Khabarovsk, 2013 , 127 pp.

   2012
125. V. M. Buchstaber, Jelena Grbic, Hopf algebras and homotopy invariants, 2012 , arXiv: 1011.2549
126. V. M. Buchstaber, O. V. Karpov, S. I. Tertychnyi, “A system on a torus modelling the dynamics of a Josephson junction”, Russian Math. Surveys, 67:1 (2012), 178–180  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 12)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 8)
127. V. M. Buchstaber, “Complex cobordism and formal groups”, Russian Math. Surveys, 67:5 (2012), 891–950  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 9)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 8)
128. E. Yu. Bunkova, V. M. Buchstaber, “Polynomial Dynamical Systems and Ordinary Differential Equations Associated with the Heat Equation”, Funct. Anal. Appl., 46:3 (2012), 173–190  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
129. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, Algebraically integrable quadratic dynamical systems, 2012 , 10 pp., arXiv: 1212.6675  mathscinet
130. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, Ordinary differential equations associated with the heat equation, 2012 , 20 pp., arXiv: 1204.3784  mathscinet
131. V. M. Buchstaber, V. D. Volodin, “Combinatorial 2-truncated cubes and applications”, Associahedra, Tamari Lattices, and Related Structures, Tamari Memorial Festschrift, Progress in Mathematics, 299, Birkhäuser, Basel, 2012, 161–186  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  hlocal  scopus (cited: 9)
132. V. M. Buchstaber, “Symmetric quadratic dynamical systems”, International Conference “Analysys and singularities” dedicated to the 75th anniversary of Vladimir Igorevich Arnold, Abstracts (Moscow, December 17–21, 2012), 2012, 124 http://arnold75.mi.ras.ru/Abstracts.pdf
133. V. M. Buchstaber, V. Z. Enolski, D. V. Leykin, Multi-Dimensional Sigma-Functions, 2012 , 267 pp., arXiv: 1208.0990

   2011
134. V. M. Bukhshtaber, V. D. Volodin, “Tochnye verkhnie i nizhnie granitsy dlya nestoedrov”, Izv. RAN. Ser. matem., 75:6 (2011), 17–46 , arXiv: 1005.1631v2  mathnet (cited: 11)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 4)
135. V. M. Bukhshtaber, N. Yu. Erokhovets, “Mnogogranniki, chisla Fibonachchi, algebry Khopfa i kvazisimmetricheskie funktsii”, UMN, 66:2(398) (2011), 67–162  mathnet (cited: 6)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)
136. V. M. Bukhshtaber, E. Yu. Bunkova, “Formalnye gruppy Krichevera”, Funkts. analiz i ego pril., 45:2 (2011), 23–44  mathnet (cited: 19)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)  elib (cited: 11)
137. D. V. Anosov, M. Ya. Antonovskii, V. M. Bukhshtaber, V. Z. Grines, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, N. E. Klinshpont, A. A. Maltsev, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. P. Shilnikov, “Romen Vasilevich Plykin (nekrolog)”, UMN, 66:3(399) (2011), 199–202  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
138. L. D. Beklemishev, V. M. Bukhshtaber, I. G. Lysënok, A. A. Maltsev, S. P. Novikov, A. A. Razborov, A. L. Semënov, “Sergei Ivanovich Adyan (k vosmidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, UMN, 66:1(397) (2011), 199–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
139. A. A. Aizenberg, V. M. Bukhshtaber, “Nerv-kompleksy i moment–ugol-prostranstva vypuklykh mnogogrannikov”, Klassicheskaya i sovremennaya matematika v pole deyatelnosti Borisa Nikolaevicha Delone, Sbornik statei. K 120-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta AN SSSR Borisa Nikolaevicha Delone, Tr. MIAN, 275, MAIK, M., 2011, 22–54  mathnet (cited: 8)  mathscinet  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)
140. V. M. Bukhshtaber, V. A. Bykovskii (red.), Mezhdunarodnaya konferentsiya Toricheskaya topologiya i avtomorfnye funktsii, Tezisy dokladov, Izdatelstvo TOGU, Khabarovsk, 2011 , 198 pp.
141. A. A. Ayzenberg, V. M. Buchstaber, “Moment-angle spaces of nonsimple polytopes”, Mezhdunarodnaya konferentsiya Toricheskaya topologiya i avtomorfnye funktsii, Tezisy dokladov (Khabarovsk, 5–10 sentyabrya 2011), Izdatelstvo TOGU, Khabarovsk, 2011, 7–8

   2010
142. V. M. Buchstaber, N. Yu. Erokhovets, Ring of Polytopes, Quasi-symmetric functions and Fibonacci numbers, 2010 , arXiv: 1002.0810v1
143. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, Elliptic formal group laws, integral Hirzebruch genera and Krichever genera, 2010 , 39 pp., arXiv: 1010.0944
144. V. M. Bukhshtaber, O. V. Karpov, S. I. Tertychnyi, “Effekt kvantovaniya chisla vrascheniya”, TMF, 162:2 (2010), 254–265  mathnet (cited: 20)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 18)  elib (cited: 8)
145. V. M. Bukhshtaber, N. Yu. Erokhovets, “Algebra operatorov na koltse mnogogrannikov i kvazisimmetricheskie funktsii”, UMN, 65:2(392) (2010), 197–198  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)
146. V. M. Buchstaber, E. Yu. Bunkova, “Addition theorems, formal group laws and integrable systems”, XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, AIP Conference Proceedings, 1307, 2010, 33–43  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
147. A. A. Ayzenberg, V. M. Buchstaber, Moment-angle complexes and polyhedral products for convex polytopes, 2010 , arXiv: 1010.1922v3
148. V. M. Buchstaber, N. Yu. Erokhovets, Polytopes, Hopf algebras and Quasi-symmetric functions, 2010 , arXiv: 1011.1536v1
149. V. M. Bukhshtaber, V. Dragovic, Two-valued groups, Kummer varieties and integrable billiards, 2010 , arXiv: 1011.2716v1  zmath
150. V. M. Bukhshtaber, “Obschii rod Krichevera”, UMN, 65:5(395) (2010), 187–188  mathnet (cited: 4)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)
151. V. M. Buchstaber, L. O. Chekhov, S. Yu. Dobrokhotov, S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, S. M. Natanzon, S. P. Novikov, G. I. Olshanski, A. K. Pogrebkov, O. K. Sheinman, S. B. Shlosman, M. A. Tsfasman, “Igor Krichever”, Mosc. Math. J., 10:4 (2010), 833–834  mathnet
152. S. B. Artemov, A. A. Belavin, V. M. Buchstaber, A. I. Esterov, B. L. Feigin, V. A. Ginzburg, E. A. Gorsky, Yu. S. Ilyashenko, A. A. Kirillov, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, G. A. Margulis, Yu. A. Neretin, S. P. Novikov, S. B. Shlosman, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, A. N. Varchenko, V. A. Vassiliev, S. G. Vlăduţ, “Sabir Medgidovich Gusein-Zade”, Mosc. Math. J., 10:4 (2010), 831–832  mathnet
153. D. Anosov, V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Khovanskii, S. Lando, S. Novikov, A. Sossinsky, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 10:3 (2010), 481–483  mathnet  mathscinet
154. M. S. Agranovich, V. M. Bukhshtaber, R. S. Ismagilov, B. S. Kashin, B. S. Mityagin, S. P. Novikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, Ya. G. Sinai, A. A. Shkalikov, “Anatolii Gordeevich Kostyuchenko (nekrolog)”, UMN, 65:4(394) (2010), 179–190  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
155. V. Buchstaber, T. Panov, N. Ray, “Toric genera”, Int. Math. Res. Notices IMRN, 2010, no. 16, 3207–3262 , arXiv: 0908.3298v2  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 17)
156. V. Buchstaber, P. Kielanowski, A. Odzijewicz, M. Schlichenmaier, T. Voronov (Eds.), XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, AIP Conf. Proc., 1307, 2010 , 230 pp.  mathscinet  zmath


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2022